Vi optimerar din framtid!

Vi samlar ihop och ger dig en kostnadsfri överblick över din pension, dina försäkringar och ditt sparande. Vi hjälper dig att hitta lösningar som passar dig och tryggar din framtid.

Det vi vet om din framtid som du inte tänker på

Det är inte ovanligt att du är pensionär en tredjedel av livet. Genom att tidigt i livet göra medvetna val kan du få ett rikare liv när du blir äldre. PensionsOptimering hjälper dig att trygga din framtid.

Tre risker i ditt liv

Både som privatperson och företagare behöver du trygga dig mot tre risker.

  • Risken för ett kort liv, vad innebär det för din familj om du går bort?
  • Risken för att drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall, något som dessvärre de flesta råkar ut för någon gång.
  • Sist men inte minst risken för ett långt och aktivt liv.

Med riskerna och din unika situation som grund formar vi tillsammans de bästa lösningarna för dig.

Har du tid, kunskap och intresse?

PensionsOptimering erbjuder dig ett långsiktigt och tryggt sparande. Du behöver inte själv lägga tid på att läsa på, jämföra eller utvärdera olika alternativ, det sköter vi. Individuellt anpassade lösningar med bättre villkor, högre avkastning och lägre avgifter är vår ständiga ambition. Genom gemensamt engagemang bygger vi ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete för att trygga din framtid.

Få ett tryggt liv på lång sikt

Vi samlar ihop och ger dig en kostnadsfri överblick över din pension, dina försäkringar och ditt sparande. Vi hjälper dig att hitta lösningar som passar dig och tryggar din framtid.

Alltid aktuell

Utvecklingen går snabbt, utbudet ökar ständigt och rekommendationerna varierarar över tid. Som kund hos PensionsOptimering kan du vara säker på att vara uppdaterad. Vi följer upp och håller dig informerad om din pension, dina försäkringar och placeringar. Du behöver inte själv lägga tid på att ta del av informationsflödet, jämföra eller utvärdera.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt den allmänna dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR), (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar.

Läs mer