Trygghet

PensionsOptimering AB

Org.nr: 556870-5585

Huvudkontor
PensionsOptimering AB
Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg
042 – 13 16 00
www.pensionsoptimering.com

  • PensionsOptimering AB är av Finansinspektionen godkänd fond- & försäkringsförmedlare samt anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice AB.
  • PensionsOptimering AB är registrerat hos Bolagsverket och under Finansinspektionens tillsyn.
  • PensionsOptimering AB är medlem i en av Sveriges största förmedlarorganisationer, Tydliga AB.
  • PensionsOptimerings förmedlare innehar SwedSecs-licens via det anslutna bolaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB.
  • PensionsOptimerings förmedlare innehar InsureSec-licens.
  • PensionsOptimerings intäkter består av förmedlingsprovisioner.

Ansvarsförsäkring nr 55-168352, Nordeuropa.

Tillstånd

PensionsOptimering AB innehar nedan tillstånd hos Finansinspektionen:
2017-12-18 Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedlare
2017-12-18 Olycksfall (direkt)
2017-12-18 Sjukdom (direkt)

Klagomål ska framföras skriftligen

Gäller klagomålet dina försäkringar:

PensionsOptimering AB
Att: Magnus Johansson
Box 1268
Hamntorget 5
251 12 Helsingborg

E-post: magnus@pensionsoptimering.com

Gäller klagomålet dina placeringar:

Svensk Värdepappersservice AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

Tvister kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden.