Trygghet

PensionsOptimering AB

Org.nr: 556870-5585

Huvudkontor
PensionsOptimering AB
Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg
042 – 13 16 00
www.pensionsoptimering.com

  • PensionsOptimering AB är Finansinspektionen godkänd fond- och försäkringsförmedlare.
  • PensionsOptimering AB är registrerat hos Bolagsverket och under Finansinspektionens tillsyn.
  • PensionsOptimering AB är en del av Säkra AB.
  • PensionsOptimerings förmedlare innehar SwedSecs-licens.
  • PensionsOptimerings förmedlare innehar InsureSec-licens.
  • PensionsOptimerings intäkter består av förmedlingsprovisioner.

Tillstånd

Klicka på länken för de tillstånd PensionsOptimering AB innehar hos Finansinspektionen.

Klagomål ska framföras skriftligen

Klagomålsansvarig

Säkra AB
Att: Lisa Södersten
Box 16247
103 24 Stockholm
Telefon: 08-408 067 51
E-post: klagomal@sakra.se

Tvister kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden